Zelené střechy

Plochá střecha osazená rotlinami.

Jedním ze samostatných druhů provozních plochých střech jsou střechy zelené, které jsou stále populárnější (Můžeme se setkat i se šikmými zelenými střechami, ale o těch někdy příště…). Zelené střechy poskytují prostor pro růst vegetace, zvyšují kvalitu životního prostředí, obohacují vzduch kyslíkem a snižují množství oxidu uhličitého. Příjemně působí na psychiku člověka tím, že v prostoru budov vytvářejí esteticky příznivé prostředí.

Zelené střechy jsou pokryté rostlinami, vegetačním souvrstvím. Dle toho, jaké rostliny se na střeše vyskytují a jak náročné jsou na údržbu a zavlažování, rozdělujeme zelené střechy na intenzivní a extenzivní. Na intenzivních zelených střechách můžeme najít například i stromy, keře, chodníky a parky na vršcích budov.

V nabídce STŘECHY SPECIÁL najdete i systémové řešení zelených střech. Nechte se inspirovat prémiovými produkty na následujících stranách.

Premiové produkty