Konference

Konference Střecha Speciál 2020

Konference Střecha Speciál představuje sérii vzdělávacích akcí zaměřených na prohloubení znalostí a dovedností v oboru střešních materiálů. Tyto konference, pořádané sdružením STŘECHA SPECIÁL ve spolupráci s předními dodavateli, nabízejí praktické workshopy, odborné přednášky a představení nejnovějších produktů v oblasti střech. Účastníci, převážně prodejci a poradci, mohou prostřednictvím těchto setkání nejen rozšířit své odborné znalosti, ale i navázat kontakty s obchodními zástupci a výrobci. Konference se liší podle roku svým formátem a podmínkami – od interaktivních jednodenních setkání až po tradiční dvoudenní školení s možností ubytování, přičemž každý ročník reflektuje aktuální situaci a potřeby účastníků.