Ploché střechy

Ploché střechy

Ploché střechy jsou ty, které mají sklon menší než 5°. Na první pohled mohou budit zdání, že jsou jednoduché. Opak je pravdou. Jejich řešení je jak po technické, tak i prováděcí stránce velmi náročné. Chyby vzniklé v jakékoliv etapě realizace jsou drahé a vyžadují předčasné opravy, případně i rozsáhlejší rekonstrukce. 

Přitom počátky plochých střech byly relativně jednoduché. Tehdy tvořil jednoplášťovou konstrukci stropní panel nad posledním podlažím, na něm byl škvárový násyp, který měl úlohu tepelné izolace, a vše uzavíral povlak z dehtových lepenek, oxidovaných pásů nebo asfaltových nátěrů. S rozvojem materiálů a většími požadavky na tepelné podmínky se ale skladby plochých střech změnily. Jejich nejdůležitější součástí přesto stále zůstává hydroizolační vrstva, která musí vytvořit spolehlivý, dokonale vodotěsný souvislý povlak, odolávající klimatickým vlivům. 

Dnes se s plochými střechami můžeme stále častěji setkat také u rodinných domů, které jsou postaveny v moderním funkcionalistickém stylu. Pro investory, kteří se pro takové řešení rozhodnou, je nejdůležitějším kritériem volba technologie a konstrukčního řešení. Ale ani volba materiálů není jednoduchá, vzhledem k rozsáhlému sortimentu na trhu. 

Prémiové produkty pro ploché střechy