Konference Střecha Speciál 2023

Konference STŘECHA SPECIÁL v Darovanském dvoře

Pořádající firma: PRVNÍ CHODSKÁ

Ve dnech 12.-13. dubna 2023 uspořádala PRVNÍ CHODSKÁ již tradičně jednu z významných akcí roku v rámci sdružení – konferenci Střechy Speciál v resortu Darovanského dvora. 

Tato konference přinesla několik novinek. Rok 2023 byl prvním rokem, kdy proběhlo rozdělení účastníků na dvě hlavní skupiny – nováčky a zkušené pracovníky. Tento nový přístup umožnil lepší zaměření na specifické potřeby jednotlivých skupin. Nováčci měli možnost se seznámit se základy a prémiovými produkty, včetně argumentace pro jejich používání. Zkušenější účastníci pak diskutovali o pokročilejších tématech, což vedlo k tomu, že každá prezentace pro tuto skupinu byla originální a přizpůsobena jejich zájmu. 

Další významnou změnou bylo zapojení společnosti Fakro, která převzala místo po společnosti Velux. Toto bylo poprvé, kdy Fakro bylo součástí programu. Na druhou stranu, v roce 2023 v rámci školení nebyl přítomen nikdo, kdo by se zaměřoval na ploché střechy, protože dodavatel Penopol-Sika již nebyli součástí programu a Charvát se do našeho programu přidal příliš pozdě, abychom ho stihli do konference začlenit. Naštěstí Charvát bude součástí našich konferencí v roce 2024.

Konference STŘECHA SPECIÁL ve Velkých Bílovicích 

Pořádající firma: Coleman

Ve dnech 19. - 20. dubna 2023 proběhl další ročník školení obchodníků a prodejců Coleman pod hlavičkou sdružení Střecha Speciál. Kromě nás Colemaňáků se zúčastnila také skupinka obchodníků z DACHDECKERu a z PRVNÍ CHODSKÉ. Školení už tradičně proběhlo v hotelu Akdemie ve Velkých Bílovicích. 

Co do počtu lidí se jednalo o největší akci, obsadili jsme nejen celou kapacitu hotelu, ale i vedlejší vilu Jarmila. Stejně jako v předcházejících ročnících se malá skupinka z Colemanu účastnila školení o týden později na motorestu Naháč a to z toho důvodu, abychom v době konání školení v Bílovicích nemuseli zavírat prodejny.

Školení samotné je dvoudenní a probíhalo formou kruhového tréningu, kdy první den bylo sedm a druhý den osm stanovišť dodavatelů, přičemž jednotlivé skupinky obchodníků postupně vystřídaly všechna stanoviště. Školení samotná byla zaměřena na prezentaci, argumentaci a prodej prémiových produktů.

Co se týče dodavatelů, došlo pouze k jedné větší změně a to ve střešních oknech. Dodavatele Velux nahradila firma Fakro a pevně věříme, že se nám společnými silami povede ukázat, že to pro ně byla správná volba!

Školení má smysl! Porovnáním prodejních statistik mezi lety 2021 a 2022 se ukázalo, že jsme zvýšili prodej prémiových produktů o 56% a v rámci sdružení jsme byli premianti. 

Konference STŘECHA SPECIÁL na Naháči 

Pořádající firma: STAV-INVEST

Vzdělávací konference zaměstnanců firmy STAV-INVEST pod hlavičkou sdružení Střecha Speciál jsou již tradiční záležitostí. V roce 2023 se dubnová konference konala, jak je již zvykem, v prostředí hotelu Akademie na Naháči. Bezvadné zázemí ověřeného kongresového hotelu umožnila všem 15 dodavatelům připravit nadstandardní prezentace, které ocenili všichni zúčastnění zaměstnanci. Během dvou dnů si většina našich obchodníků mohla fyzicky prohlédnout a osobně probrat argumentaci pro prodej prémiových produktů STŘECHY SPECIÁL a seznámit se s novinkami pro letošní rok. Školení probíhá formou „kruhového tréningu“, kdy malé, maximálně 8členné, skupinky postupně navštěvují stanoviště jednotlivých dodavatelů. Většina při tomto způsobu školení oceňuje zejména přímý kontakt s přednášejícím, a tím pádem možnost okamžité reakce na školená témata a rovněž možnost si na výrobky sáhnout nebo si je přímo osobně vyzkoušet.

Novinkou letošního roku byla účast výrobce FAKRO a nový typ prezentací určený juniorním obchodníkům. První typ prezentací pro zkušené, seniorní obchodníky, které jdou více do detailů a více se věnují složitějším technickým detailům, byl samozřejmě zachován. Nové prezentace pro začínající a juniorní obchodníky se pro změnu zaměřují na základní informace o výrobcích a výhody prémiových produktů oproti standardním.

Odborně zdatný obchodní tým je základem úspěchu každého specializovaného prodejce bez ohledu na obor, v němž se pohybuje. Onlinové prostředí je přesyceno informacemi negarantované kvality a pro laiky je prakticky nemožné se v problematice zorientovat a informace správně vyhodnotit. Proto jsme rádi, že jsme se s našimi nejdůležitějšími dodavateli shodli na realizaci těchto časově i finančně náročných prezentací a věříme, že to bude ku prospěchu kvality střech a spokojenosti našich zákazníků.

Děkujeme společnostem Bramac, Tondach, Lindab, Comax, Fakro, Dörken, Satjam, HPI, Knauf, Puren, RUUKKI, Den Braven, HPM Tec, TOPWET a ITW za účast a těšíme se na viděnou i v příštím roce!