Zkušenosti s fotovoltaikou po prvním roce

| Vyšlo v Střecha Speciál Revue 71

Na svém domě mám už rok a půl fotovoltaickou elektrárnu. Často jsem proto na ulici zastavován sousedy s banálním dotazem: „Jak jsi spokojen? Fakt se ta fotovoltaika vyplatí?“ Právě mi končí plnohodnotné roční fakturační období, a tak se s vámi mohu podělit o reálná čísla. Dovolím si shrnout fakta a nechám na vás, abyste si udělali závěr.

V době, kdy jsem elektrárnu uváděl do provozu, zaváděl ČEZ nový tarif „Elektřina pro soláry“. Jako všechno, má i tento tarif své výhody a nevýhody. Hlavní, na první pohled viditelnou výhodou je, že přebytky elektřiny vyrobené v létě lze zdarma dodat do sítě ČEZ. Zde se kumulují do tzv. virtuální baterky. V zimě, kdy FVE vyrábí jen minimum energie, a přitom má dům kvůli vytápění větší spotřebu, si energii nastřádanou u ČEZu beru zpět. Je to podobné, jako když si v létě člověk nachystá dřevo, aby si s ním v zimě zatopil.

Háček je v tom, že odběr elektřiny z virtuální baterie není zcela zdarma. Zdarma je pouze silová elektřina, ale distribuční poplatky se platí. Hlavní nevýhodou přitom je, že tento tarif má za distribuci vyšší sazbu. Vyplatí se tedy až od určité spotřeby.

Vraťme se ale k hlavní otázce: „Vyplatí se fotovoltaika?“ Rozhodně ANO. Dokážeme si to na několika číslech. Celkovou roční výrobu musím rozdělit na 2 části:

  1. Elektřina, kterou jsme rovnou spotřebovali
    Tahle část celkově tvořila 3 280 kWh. Vycházíme-li z cen roku 2023, pak cena za 1 kWh činila 7,80 Kč (6,00 Kč byla garantovaná zastropovaná cena + zhruba 1,80 Kč za všechny poplatky).
    Úspora tedy činila:
3 280 × 7,80 = 25 584 Kč/rok
  2. Elektřina, kterou jsme dodali do virtuální baterky a vyčerpali v zimě
    Celkově její objem tvořil 2 850 kWh. V tomto případě jsme ušetřili pouze cenu za silovou elektřinu.
    Úspora tedy činila:
2 850 × 6,05 = 17 242 Kč/rok

Při součtu obou úspor vychází celková úspora 42 826 Kč/rok

S tímto údajem už je kalkulace návratnosti velmi jednoduchá. Kompletní cena instalace na klíč po odečtení dotace činila 236 000 Kč. Návratnost investice je: 236 000 : 42 826 = 5,5 roků

Poznámka ke kalkulaci

Jsem si vědom, že v současnosti klesá cena silové elektřiny. V době přípravy tohoto článku jsem měl sníženou cenu za silovou elektřinu na 4,50 Kč/kWh. Na druhou stranu se zvyšují distribuční poplatky. Například cena za distribuci se mi zvýšila z 210 Kč/MWh na 530 Kč/MWh.

Samozřejmě je potřeba započítat i opětovné zavedení poplatku za obnovitelné zdroje, který se v době energetické krize neplatil. Zvýšila se i cena dalších položek, jako je cena za jistič, cena za systémové služby apod.

Celkově tak náklady vzrostly o více jak 1,00 Kč/kWh. Snížení ceny silové elektřiny bylo totiž eliminováno zvýšením cen ostatních položek.

V současné době je cena silové elektřiny u tarifu „Elektřina pro soláry“ dokonce pod 4,00 Kč/kWh. Kdybych tedy počítal návratnost podle nejaktuálnějšího ceníku, pak by vycházela na asi 7 let.

Do úvahy je nutno vzít také snížení cen za pořízení fotovoltaické elektrárny, které jsou dnes nižší o víc jak 20 %.

Doporučení po roce praxe

Je důležité správně spočítat spotřebu domu a navrhnout optimální velikost instalace. V našem domě máme celkovou spotřebu 6 380 kWh/rok. Z toho jsme pokryli 3 280 kWh přímo z fotovoltaiky a 2 850 kWh z virtuální baterky. Chybějící objem jsme odebrali od distributora ČEZ, ale šlo o pouhých 250 kWh.

Pokud bychom měli na střeše instalovaný vyšší výkon, tak by to nemělo praktický význam. Když totiž dodáme do virtuální baterky více, než následně spotřebujeme, tak nám ČEZ navíc dodanou elektřinu nijak nekompenzuje. Proto by ideální instalace měla pokrýt spotřebu domu.

Shrnutí na závěr

Vše výše uvedené platí pro konkrétní dům a instalaci. Výhodnost a návratnost právě pro váš dům vám pomohou spočítat odborníci z instalační firmy. Nicméně má odpověď na úvodní otázku je zřejmá. Investice, jejíž návratnost je do 7 let, je určitě výhodná.
 

Parametry popisované fotovoltaické elektrárny

Instalovaný výkon7,2 kWp
Velikost akumulace11,6 kWh (2 baterie à 5,8 kWh)
Orientace střechyvýchod – západ (8 panelů na východ – 8 panelů na západ)
Projektovaný výkon6 267 kWh/rok
Skutečně vyrobeno6 130 kWh/rok (odpovídá 98 % projektovaného výkonu)

...ještě pro úplnost – RD je vytápěn tepelným čerpadlem

Fotogalerie

Patrik Beňo

Coleman S.I.