Zachraňme řemeslo!

| Vyšlo v Střecha Speciál Revue 71

Cech klempířů, pokrývačů a tesařů České republiky asi nemusíme dlouze představovat. Vznikl v roce 1995 na základě dobrovolného sdružení právnických a fyzických osob podnikajících v oborech klempíř, pokrývač a tesař. Hlavním motivem pro založení cechu bylo přání pozvednout jeho řemesla na úroveň, kterou si zasluhují. A jak se to po téměř 30 letech daří? O tom jsme si povídali se zákazníkem DACHDECKERU a přednostou Cechu pro Karlovarský kraj (od roku 2007), Vladimírem Stejspalem.

Pan Jaroslav Fabry, který byl u samých začátků společnosti DACHDECKER, po vzoru Německa inicioval v roce 1998 založení sdružení, které by sjednocovalo řemeslníky v oboru střech. V té době se v Dolním Rychnově (sídlo DACHDECKERU) ani nevědělo, že taková instituce už 3 roky existuje na republikové úrovni. A tak jednotliví pokrývači, včetně Vládi Stejspala, vstoupili do celostátního cechu jako jednotlivci, a dali tím vzniknout regionálnímu sdružení Karlovarského kraje.

Tehdy se ještě veškeré informace nedaly najít na internetu, a tak cech se svými pravidelnými setkáními sloužil k předávání informací, poznatků i profesních zkušeností. Cech se odjakživa snažil pozvednout řemeslo a zatraktivnit ho pro mladé. Přestože v minulosti proběhly různé náborové akce, včetně spolupráce se středními školami ISŠTE v Sokolově a Chebu, nesetkaly se bohužel s velkým úspěchem. Jak říká Vláďa S.: „Učňů je málo a tlak na středoškolské vzdělání s maturitou velký. Málokdo chce dneska pracovat rukama…“

A to se odráží i na velké fluktuaci pracovníků v oboru. V současné době je téměř zázrak najít v Karlovarském kraji vyučeného mladého pokrývače nebo klempíře. Vláďa S. je spolumajitelem úspěšné pokrývačské firmy a potvrzuje, že většina zaměstnanců u nich vydrží v průměru 3 měsíce. Snad prý jen jeden za poslední období vydržel celý rok. Navíc nastala doba, kdy Vláďa S. se svým společníkem, stejně jako mnoho dalších kolegů v oboru, přemýšlejí, komu firmu předají…

Cech ovšem svou snahu nevzdává a dál řemeslo propaguje a veřejnost vzdělává. Za největší úspěch v jeho činnosti Vláďa S. považuje vydání odborných publikací, tzv. Pravidel. Kniha Pravidla pro navrhování a provádění střech je asi nejznámější a nejobsáhlejší publikací, která je neustále aktualizována. Hned vedle normy ČSN 73 1901 jde o jakousi modlu pokrývačů, uznávanou i mezi odborníky a projektanty, kteří se ni často odkazují. Nebylo však jednoduché dát takovou knihu dohromady. Vznikla tzv. Řemeslná rada, která na Pravidlech pracovala. Tvořili ji nejen členové cechu, ale také odborníci z řad výrobců a další kapacity v oboru.

Druhá nejznámější publikace, Pravidla pro navrhování a provádění klempířských konstrukcí, už má také své druhé vydání. Momentálně se pracuje na přípravě nové knihy o tesařině. Tvorba první knihy trvala zhruba 5 let a neobešla se bez komplikací. „Ale za to úsilí to stojí,“ konstatoval Vláďa S., který je přesvědčený o tom, že knihy mají skutečnou váhu ve světě střechařských řemesel. Na pobočkách DACHDECKER máme obě publikace k náhledu i k zakoupení.

V DACHDECKERu jsme hrdí, že se můžeme pyšnit titulem zvláštního člena cechu! S cechem spolupracujeme rádi, daří se nám neformálně propojovat region Karlovy Vary a Ústecký region v rámci společných akcí a setkání. Jak Vláďa S., tak i my v DACHDECKERu pevně věříme, že řemeslo jen tak nezanikne a jeho popularita mezi mladými ještě znova ožije!