Materiály pro ocelové krytiny – část 1.

| Vyšlo v Střecha Speciál Revue 71

Někteří investoři – zákazníci ba i profesionálové, hodnotí kvalitu ocelových krytin podle tloušťky plechu. To je typický a přetrvávající omyl. Která materiálová složka je u plechových krytin nejdůležitější, se dočtete v tomto čtyřdílném seriálu. Jde o zkrácenou verzi publikace „Materiály pro ocelové krytiny“, kterou vydal Cech strechárov Slovenska. Informace ze seriálu vám jistě pomohou při správném výběru plechové krytiny a taky při argumentaci „PROČ“ tyto krytiny používat.

Výběr správného materiálu pro střešní krytinu není jediným aspektem při rozhodování o ocelové krytině. Důležitý je také systém montáže a řešení detailů. Proto vám po informacích o materiálech v dalších dílech poskytneme více informací, inspirací a rad o ocelových střešních krytinách a jejich použití na střechách. Nebude chybět ani optimální řešení ostatních vrstev střešního pláště. Informace zcela jistě využijete ve svých zakázkách a poskytnete tak zákazníkům nejlepší řešení.

Ocel je spolehlivým materiálem pro střešní krytiny


V současné technologii stavební výroby a v konstrukcích moderních staveb je ocel naprosto nenahraditelná. Ve srovnání s tradičními stavebními materiály, jako je kámen a dřevo, má ocel výrazně lepší mechanické vlastnosti. I když nepochází přímo z přírody, ale je „uměle“ vyrobenou surovinou, za léta používání se stala spolehlivým materiálem i pro výrobu střešních krytin. Ve srovnání s keramikou nebo dřevem zdobí ocel takové vlastnosti, jaké tyto tradiční materiály nemají a ani nikdy mít nebudou.

Jeden argument navíc: Mnohé krytiny po své životnosti končí na skládkách odpadu, jiné se sice recyklují, ale končí jako druhotný podkladový materiál. Ocelové krytiny však lze recyklovat opakovaně, prakticky do nekonečna, a nezatěžují tak životní prostředí.

Problém spočívá v tom, že uvedené vlastnosti a přednosti nejsou známé nejen laikům, ale i odborné stavební veřejnosti. Nízká úroveň informovanosti je zapříčiněna nedostatečným zájem zainteresovaných zjišťovat a uvádět potřebné požadavky na ocelové krytiny do projektů a cenových nabídek. K tomu se pojí výrazný nedostatek ucelených publikací k problematice ocelových krytin. V posledních letech prochází dynamickým vývojem mnoho materiálů (zejména tepelné izolace a pojistné hydroizolace), ale ani jeden z nich není tak zanedbán jako ocelové střešní krytiny. Tento nedostatek se podařilo částečně odstranit právě prostřednictvím publikace „Materiály pro ocelové krytiny“.

Hovoříme-li o materiálech ocelových krytin, máme na mysli nejen samotný ocelový plech, ale také jeho kovový a organický ochranný povlak. Často ani odborná veřejnost, natož laická, nezná a nerozumí rozdílům mezi nimi. Proto se zde postupně dozvíte o všech třech složkách ocelových krytin. Ve 2. části o oceli, ve 3. části o kovových povlacích a v závěrečné části o nejdůležitější složce – organických povlacích.

Naší snahou je seznámit vás se základními možnostmi a vlastnostmi ocelových střešních krytin. Důvod? Abyste nekupovali výrobky za nejnižší cenu, bývají totiž nejdražší.

Co je při výběru materiálu pro střechu nejdůležitější?


V posledních letech prošly ocelové krytiny rychlým vývojem. Díky tomu jsou pěkně tvarované a taky se podařilo odstranit jejich jediný nedostatek – náchylnost ke korozi. Aby to platilo, je nejdůležitějším dotazem při výběru a posuzování kvality ocelové střešní krytiny otázka: „Jakými povlaky je chráněno ocelové jádro?“

Nejsme schopni přírodě zabránit, aby ocel nekorodovala. Ale jsme schopni tento proces zpomalit natolik, aby ocelové výrobky sloužily velmi dlouho. Jen je třeba vědět jak, tedy jakými povlaky, z jakých materiálů. Bez patřičných informací to prostě nejde!

Každý zákazník chce pro střechu kvalitu. Jenže co je kvalitou v případě ocelových krytin? Synonymem kvality je životnost. Životnost je však dost neurčitá a už vůbec nejde o garantovaný údaj. Pokud však porozumíte významu parametrů a kvalitativním rozdílům mezi vlastnostmi jednotlivých druhů ochranných vrstev plechové krytiny, pak bude váš výběr zaručeně správný.

Průřez ocelovým plechem a jeho vrstvami

Proč potřebujeme informace o ocelových krytinách?


Odpověď na úvodní otázku zní: Protože to není „jen“ plech, resp. plech s hnědou barvou. Ti, kteří tohle stále opakují, zaspali dobu. Tento přetrvávající stav je zapříčiněn tím, že sami výrobci plechových krytin pro své výrobky používají jen všeobecný popis vlastností. A nic na tom nemění skutečnost, že je to popis v superlativech.

Přitom i ocelové krytiny mají své konkrétní parametry. Nestačí tedy pouhé uvádění obchodních názvů výrobků, materiály musejí být označovány přesně. Tak, jak to ukládá příslušná norma ČSN EN 508-1 část 6!

Jenže výrobci střešních krytin neoznačují ochranné povlaky údaji, které jim předepisují normy, ale obchodními názvy výrobců plechů. Z marketingového hlediska proti tomu nelze nic namítat. Jenže tato praxe znemožňuje snadnou orientaci při výběru krytiny a její srovnání s jinými výrobky.

Dalším nešvarem je, že ve většině projektů nejsou uváděny požadavky na ochranné povlaky plechové krytiny. Výběr proto většinou sklouzne do nejnižší ceny, která má v konečném důsledku přímý vliv na kvalitu, a tedy i životnost.

Informace o vlastnostech různých druhů ocelových plechů a o jejich kovových ochranných vrstvách se ještě nějakým způsobem získat dají. Naproti tomu přehledy o organických ochranných povlacích jsou dostupné velmi těžko. Výjimku tvoří jen brožura ECCA. Výběr správného lakoplastovaného výrobku (více v závěrečné části seriálu o organických povlacích).

Protože podíl ocelových krytin na trhu roste, je nejvyšší čas věnovat jim odpovídající pozornost, aby nedopadly tak neslavně jako některé „chemické“ krytiny, aplikované v devadesátých letech.

V tomto seriálu se ocelovým krytinám budeme důkladně věnovat, protože:

  • v žádné normě ani v pravidlech nenajdete informaci o tom, zda je nutné střižné hrany plechu natírat, nebo ne. Zda je nutné, a když tak jak, opravovat škrábance organického povlaku; 
  • pokud se neuvádějí hodnoty ochranných povlaků v numerickém vyjádření a nahrazují se pouze neurčitými či obecnými termíny (hrubopoplasto
    vané, tenkopoplastované, nejhrubší, nejvíce, nejlepší ...), tak takové popisy vlastností nelze porovnat ani je správně zhodnotit;
  • pokud materiál není správně vyspecifikovaný, stává se pro některé odběratele (spekulanty) záminkou
k neuhrazení faktury;
    Základní schéma ochranných povlaků ocelových krytin
  • je třeba poskytnout čestným dodavatelům argumenty, aby si obhájili kvalitu a hodnotu své dodávky a zamezili tak srovnávání pouze podle ceny.

Výrobky s nejnižší cenou nejsou nejlevnější.

Ing. Peter Orolin