Výherce střecha Tondach

Losování výherce o střechu Tondach v hodnotě 50 000 Kč!

Losování o střechu Tondach v hodnotě 50 000 Kč proběhlo v pátek dne 22. 4. 2022 ONLINE formou za přítomnosti organizátorů soutěže – zástupců členů sdružení STŘECHA SPECIÁL. V souladu s pravidly se slosování za organizátora soutěže zúčastnili:

Do slosování byli zahrnuti soutěžící, kteří splnili pravidla soutěže a v období 14. 2. — 31. 3. 2022 zažádali o cenovou kalkulaci na střechu Tondach.

Šťastným výhercem se stal:
David Viktorin

Výherci velice gratulujeme!