Skylux

Firma AG.Plastics je již více než 50 let výrobcem s širokým sortimentem plastových výrobků pro celé odvětví stavebnictví. Jako rodinný podnik, rozvíjí trvalou expanzi. Je jedničkou na trhu v Belgii a má pevné postavení i na trhu v mnoha evropských zemích. Realizuje obrat ve výši 70 milionů eur s přibližně dvěma sty zaměstnanci. V současné době připravuje výstavbu výrobního závodu v České republice v Milovicích, kde na ploše pozemku 16 500 m2 bude postupně postaveno cca 8 000 m2 výrobních a skladovacích hal.

AG Plastics má tři divize: Střechy – Zimní zahrady – Transparentní desky.

Hello daylight – Ahoj denní světlo – je moto, kterým je udáván směr rozvoje firmy. Hlavní činností tedy je vyrábět výrobky určené k prosvětlení interiérů. Skylux® jsou bodové světlíky, které firma nabízí ve 180 různých velikostech ve více než 10 000 možných kombinací. Kopule světlíků jsou akrylátové (PMMA) nebo polykarbonátové (PC) odolné proti vloupání ve tvaru oblouku nebo pyramidy v barvě čiré nebo opál s možností úpravy proti prohřívání (HEATSTOP). Jedno, dvou, tří, čtyř nebo dokonce pěti vrstvé kopule nám určují tepelně technické vlastnosti světlíku.

Kopule EP 16

Firma AG Plastics dále nabízí kopule EP (Energy Profit), které ještě vylepšují tepelně technické vlastnosti. Jejich skladba v sobě obsahuje polykarbonátovou desku tloušťky 10 mm nebo 16 mm profilovanou do tvaru kopule. Hodnota součinitele prostupu tepla je například u typu EP16 Ug = 0,85 W/m2.K. Ve spojení s typem světlíku Skylux® WINDOW je hodnota součinitele prostupu tepla dokonce Ug = 0,51 W/m2.K.

Skylux WINDOW

Skylux® WINDOW je typ světlíku, který firma AG Plastics nabízí pro použití zejména v obytných interiérech, kde působí vzhledově velmi kompaktně a funkčně stejně jako prosklené okno. Nová konstrukce rámu umožňuje umístit elektricky ovládaný řetězový pohon pro otevření světlíku uvnitř rámu a není tedy umístěn na manžetě, kde by působil rušivým dojmem. V kombinaci s konkrétní manžetou může celý světlík Skylux® WINDOW dosáhnout hodnoty součinitele prostupu tepla až Ut = 0,72 W/m2.K.

Koextrudované těsnění rámu

Těsnění otevíracích rámů bodových střešních světlíků Skylux® je tvořeno tzv. koextrudovanou vrstvou měkčeného PVC, která je přímo protlačována společně s rámem z tvrzeného PVC (tedy je přímou součástí) a tím zajišťuje dokonalé utěsnění světlíků.

Součástí každého světlíku je manžeta, kterou firma AG Plastics nabízí v několika provedeních a to manžety PVC, polyesterové a ocelové. Ocelové manžety převážně pro použití v průmyslových objektech jsou modulově ve výškách od 150 mm do 500 mm zateplené, nebo bez zateplení. Ocelovou manžetu lze vyrobit i v kruhovém provedení stejně jako manžetu polyesterovou. Ty se vyrábí taktéž modulově ve výškách 150 mm, 300 mm a 500 mm. Pro zlepšení tepelně technických vlastností je vyráběna polyesterová manžeta 300 mm vysoká v tloušťkách 60 mm nebo 100 mm.

PVC 35_30

Nejčastěji používané manžety jsou manžety PVC, které svou konstrukcí několika komor mají vynikající hodnoty součinitele prostupu tepla. Zde se nabízí několik možností provedení. Standardní kolmé a šikmé v závislosti na použití a návrhu velikosti prosvětlení prostoru interiéru. Například v návaznosti na dlouholeté působení na trhu firma AG Plastics připravila manžetu typu PVC 35/30 určenou pro rekonstrukce. Manžeta PVC 35/30 je konstrukčně sestrojena tak, aby bylo možno provést rekonstrukci střešního pláště bez vybourání (výměny) stávajícího světlíku. Tato manžeta se umístí nad stávající světlík, ze kterého se odmontuje pouze vrchní kopule. Následně se provede napojení vnitřního ostění mezi stávající manžetou a novou manžetou PVC 35/30.

PVC 20_00 EP

Pro nové stavby jsou vyvinuty manžety s drážkou pro ukončení ostění. Například stávající typ PVC 16/20EP, nebo zcela nový typ manžety PVC 20/00 EP, která je již uvnitř zateplena PIR pěnou, takže její tepelně-technické parametry již splňují čím dál tím více náročné požadavky moderního stavění. Součinitel prostupu tepla Uf = 0,61 W/m2.K. Vzhledem k tomu, že energetická náročnost budov se stále zvyšuje a není dnes vyjímkou tloušťka zateplení 25 cm je tato manžeta PVC 20/00 EP konstruována jako vrstvitelná. Není tedy problém mít PVC manžetu výšky až 60 cm.

Kompaktnost systému Skylux® umožňuje na všechny manžety umístit nabízené systémy otevírání, nebo kopuli namontovat přímo, takzvaně fixně.

Firma AG.Plastics je společností s největší skladovou zásobou světlíků v Evropě, která nyní posiluje svou základnu v České republice. Firma AG Plastics je schopna na každý projekt poskytnou to správné variantní řešení, které uspokojí každého zákazníka ať už variantou úspornou, nebo tou nejmodernější technologií.

Ing. František Chlada
Sales support manager
www.skylux.cz